Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
plokin
18:40
plokin
06:50
plokin
20:05
plokin
22:13
plokin
20:41
plokin
13:14
plokin
21:34
Play fullscreen
W rytmie tego utworu chciałabym życzyć sobie i mojej Miłości w nowym roku jeszcze większego żaru uczuć między nami :*
Reposted fromiwell iwell
plokin
21:50
Czemu nikt mi nie powiedział?! :(
plokin
21:19
Play fullscreen
Ellie Goulding - Your Song
Tags: muzyka youtube
Reposted byEvowemadrealityUncommonruthlessgame13
plokin
21:52
Play fullscreen
Ten utwór zawsze mnie uspokaja.
I just wanted to make you something beautiful
Tags: muzyka youtube
Reposted fromfelicka felicka
plokin
05:46
Play fullscreen
Nie łam się, będzie dobrze - wiem, łatwo powiedzieć,
ale lepiej mieć nadzieję, niż siedzieć i nic nie mieć.
Chciałbyś nie wiedzieć, a najlepiej zniknąć,
mam klucz dla ciebie, chodź naprawimy wszystko.
Reposted fromnikami nikami
plokin
18:12
0342 a0a7 404
z tęsknoty...

"Góry, góry i ciągle mi nie dość
skazanemu na gór dożywocie (...)"
Reposted fromnikami nikami viafelicka felicka
plokin
02:42
plokin
00:40
Play fullscreen
"This was their first time hearing a violin"
Lindsey Stirling + Kenya = <3
Reposted byTheTwinciasteczkowacynamonagagagthatsridicarusJagotenmyjpZuruiQudaci
plokin
00:17
plokin
20:06
plokin
03:56
Play fullscreen

Ingrid Michaelson - You and I

Oh, let's get rich and buy our parents homes
in the south of France
Let's get rich and give everybody nice sweaters
and teach them how to dance

Tags: muzyka
plokin
23:06
Herbata czarna myśli rozjaśnia,
a list Twój sam się czyta
że można go śpiewać
Reposted byunsteadyshyister
plokin
09:59
Play fullscreen
obnażają swe kły
chcące wgryźć się w tę noc
Reposted frommarysia marysia
09:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl