Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
plokin
22:06
Christina Elizabeth Frances Bevan (1897-1981)
Photo taken in 1913 (!)
Reposted bymakingmovies makingmovies
plokin
16:32
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź :)

Ja szczerze mówiąc zupełnie inaczej odczytuję ten wiersz.

Jak dla mnie jest to zachwyt nad kobiecą seksualnością, oczywiście odmienną od męskiej, i to zarówno z powodów społecznych jak i anatomicznych.
Tetmajer zachwyca się totalnością kobiecej ekstazy - "omdlewa w objęciu", "oczy zachodzą mgłą", "rozkosz i żądza oniemi" itp - całe dwie pierwsze zwrotki są właściwie tylko o tym.
W zdaniu "oddaje się cała z mdlejącym uśmiechem" moim zdaniem kluczowe jest "cała" i znowu ten "mdlejący uśmiech", także pokreślające tę totalność. Oddawanie się - też, ale nie na zasadzie "oczekuję, by robiła to co chcę", a "zachwyca mnie to zupełne wystawienie się na pieszczoty i przeżywanie rozkoszy całym ciałem".

I oczywiście, że nie każda kobieta w ten sposób przeżywa swoją seksualność, oczywiście nie każda preferuje "oddawanie się całej" mężczyźnie, a nawet jeśli to lubi, to czasem może też woleć mieć więcej inicjatywy. I wszystko super, ale Tetmajer niczego takiego kobietom (w tym wierszu przynajmniej) nie broni - on tylko zachwyca się zdolnością do tak intensywnego i wszechwładnego przeżywania ekstazy i lubi ją dawać. Nie napisał "niech tylko przypadkiem nie będzie pewna siebie, bo wtedy to mu się już to nie podoba" ani nic podobnego, w ogóle niczego nikomu nie broni - nie możemy zakładać, że lubienie jednego oznacza wrogość wobec alternatyw.

Druga i trzecia zwrotka są podobne, zwracają tylko uwagę na nieco inne aspekty kobiecej seksualności. "I lubię ten wstyd, co się kobiecie zabrania przyznać, że czuje rozkosz" - ja bym tu widział właśnie emancypancję, a nie jej tłamszenie. Rola społeczna kobiety narzuca (narzucała) jej pewne postawy - opanowanie, brak widocznego zainteresowania seksem (jako tematem), niedostępność, nieokazywanie że w ogóle posiada jakąkolwiek seksualność. Doświadczenie wyzwolenia się kobiety spod tych sztywnych ram, choćby tylko na chwilę w łóżku, w oczach Tetmajera jest czymś niesamowitym. On czerpie radość nie z tego, że kobietę krępują społeczne normy, ale że w łóżku się spod nich wyzwala. A kontrast między tymi twarzami kobiety, nawet walka w niej samej między wyuczonym chłodem i gorącymi instynktami czyni tę przemianę jeszcze bardziej ekscytującą.

Zarzucasz (w komentarzu ledwie wspominając, w swoim wierszu wyraźniej) przedmiotowe traktowanie ciał. Ponownie - moim zdaniem nie możesz tego wywnioskować z tego wiersza. Jak to wiersz, opisuje tylko kawałek rzeczywistości - tutaj bardzo konkretnie i precyzyjnie tematem jest kobieca fizyczna ekstaza seksualna. To nie manifestacja światopoglądowa artysty, skupienie sie na fizyczności w pojedynczym wierszu nie świadczy jeszcze o pomijaniu uczuć - po prostu nie o tym ten akurat tekst.

No, tyle co do wiersza. Do Boya-Żeleńskiego czy do prywatnej hipokryzji Tetmajera się nie odniosę, pewnie masz rację, ale to raczej uwagi na marginesie co sama krytyka wiersza (ale z zainteresowaniem je przeczytałem!).

A Twój wiersz nieprzerwanie mi się podoba ;)
18:04
8311 7e32

simchiller:

they outlawed this move just because she was the only woman who could do it. 

Surya Bonaly was infamous for (among other things) doing aone blade backflip in the 1998 Olympics, and is the ONLY figure skater who’s ever pulled that off. Not just the only woman, the only figure skater PERIOD. There’s like all ofthree Olympic-class male skaters who did backflips in their routines, and NONE of them could do it one blade.

But wait, there’s more.

Backflips were banned from the 1976 Olympics onward on the official justification that skating jumps are supposed to be landed on one blade, whereas backflips are landed on both blades. The unofficial justification was it was too dangerous, both to the athlete and to the rink — if you didn’t land it perfectly, you could not only break your ankle, but also punch THROUGH the ice surface.

Surya Bonaly was openly contemptuous of the figure skating judges, because they were a bunch of openly racist white men who always screwed her over by giving her lower scores than she deserved. That one-blade backflip was her ultimate FUCK YOU! to the Olympics judges, because she took an “illegal” backflip and made it legal by landing it on one blade. Pretty much DARING them to mark her down for being epic awesome and pulling a move that their precious coddled white girls didn’t have the guts to even think about.

They did, of course. White racism knows no bounds. But she utterly owned them with that move.

not only did she do a fucking backflip and land, she landed then went right into a triple loop. like holy fuck

18:21
plokin
17:52
plokin
10:15
- Boże święty - powiedział. - A skądże ja mogę wiedzieć, co myślą kobiety. Ze wszystkich ludzi one najlepiej wiedzą o tym, że mowa dana jest człowiekowi po to, aby ukryć myśli.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'
01:38
1303 dd3d 404
Björk, photographed by Nobuyoshi Araki
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viayouthless youthless
plokin
10:10
plokin
10:01
plokin
13:21
plokin
12:17
5232 904e 404
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viapiksele piksele
plokin
12:09
plokin
11:36
plokin
07:49
plokin
01:27
Dziękuję za rekomendację, właśnie się skusiłem na Dzikie serce (nota bene anglojęzyczna wersja na Kindle jest w promocji za $2.99, nic tylko brać). Zobaczymy, czy do mnie trafi.
plokin
17:47
plokin
17:42
plokin
22:45
12:02
3026 60b4 404
Charlotte Ley
plokin
21:06
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl