Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
plokin
19:40
4756 07da 404
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaRani Rani
plokin
19:25
0434 dd01 404
Reposted frompunisher punisher viawojtekj wojtekj
plokin
20:08
4881 5891 404
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawojtekj wojtekj
plokin
20:00
5595 50e5
Reposted fromsemtex semtex viajaskier jaskier
plokin
19:50
0655 1c2d 404
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRani Rani
plokin
19:45
7631 b429 404
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viapirania pirania
plokin
19:38
7970 f910 404
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamadreality madreality
13:23
3040 e0a0 404

obscureliteraryreference:

vurtual:

Hands up (by Georg Scharf)

This is a wizard battle and no one can convince me otherwise.

Reposted fromgingerblivet gingerblivet viaRani Rani
plokin
12:01
Reposted frompunisher punisher viaRani Rani
plokin
11:59
Personal Shelter
Reposted fromdepobru depobru viaRani Rani
plokin
11:53
plokin
11:52
8812 2438 404
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawojtekj wojtekj
plokin
12:56
Poczuliśmy do głębi, jakim więzieniem jest być dziewczyną, kiedy twój umysł jest zarazem aktywny i rozmarzony, lecz mimo to wie, jakie kolory do siebie pasują. Wiedzieliśmy, że dziewczyny były naszymi bliźniakami, że wszyscy istnieliśmy w przestrzeni jak zwierzęta o identycznej skórze oraz że one wiedziały o nas wszystko, chociaż dla nas były nieprzeniknione. Wiedzieliśmy wreszcie, że dziewczęta w istocie były kobietami w przebraniu, że rozumiały miłość, a nawet śmierć, a naszym zadaniem było jedynie robić wokół siebie hałas, który najwyraźniej je fascynował.
— "Samobójczynie" - J. Eugenides
Reposted frompanna-bez-glowy panna-bez-glowy viaunusual unusual
plokin
21:12
8564 3997 404
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaRani Rani
plokin
16:13
Reposted bybudasartuu92DontTouchMyLlamaZoonk11slania705czinokPotatosbananaapplebollabollacrispybonesirmelinkoloryzacjapfannkuchenexplosionssBabsonNamietniksuchamesssbe-yourselfmrpaffallingskyditavaneribeatravelernotatouristmycelineatrantazodynniwienibotszpaqussmutnykamienvogeldiebitchdieArecaSamerykanskieciachokarwatosiaaTabslanostalgiaaniolawikszshampainmarudaasylopathcotarskyitjenSenyiakundellenka024andrewmylessuczniklost-in-spacemontepovideoiamnotarobotmyzoneyanekRedPennyslovaKik4salicjabag00monnnn066sewkagoldcatholicideCheshire-Catskoroszytjotcceecrivainredstripessmalldollunsteadyshyrhubarbrranastasiebauernlinemother-of-inventionimgonnaleaveyoufantasmagorycznygalimatiasmozgmnienieboli1anythingsebnerstolatstolatkotfinkreghArsenRmolkokokoSulejmanhahatno-nameinge
plokin
11:51
Ryszard Kapuściński, Cesarz
plokin
08:39
Reposted fromnaich naich viaRani Rani
plokin
08:28
Reposted fromdepobru depobru viaRani Rani
plokin
08:19
Reposted fromzmurf zmurf viaRani Rani
plokin
08:14
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl