Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
plokin
12:20
Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć, nauczyłam się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry, ale tam, przy piaskownicy w przedszkolu. Oto, czego się wtedy dowiedziałam: Dziel się wszystkim. Graj uczciwie. Nie bij innych. Odkładaj rzeczy tam, skąd je wzięłaś. Sprzątaj po sobie. Nie bierz rzeczy, które do ciebie nie należą. Przeproś, kiedy kogoś zranisz. Myj ręce przed jedzeniem. Spuszczaj wodę w toalecie. Ciepłe ciasteczka i zimne mleko są dla ciebie dobre. Prowadź życie zrównoważone - codziennie trochę się poucz, trochę porozmyślaj, porysuj, coś namaluj, trochę pośpiewaj i potańcz, pobaw się i trochę popracuj. Zdrzemnij się po południu. Wychodząc w świat, uważaj na ruch uliczny: weź kogoś za rękę i trzymajcie się razem. Bądź świadoma cudów: Przypomnij sobie nasionko fasoli w plastikowym kubku: korzenie idą w dół, roślina rośnie w górę i nikt tak naprawdę nie wie, dlaczego i jak to się dzieje, ale wszyscy właśnie tacy jesteśmy. Złote rybki, chomiki, białe myszki i nawet tamto małe nasionko fasoli - wszystko umiera. My też. A potem przypomnij sobie baśnie i pierwsze słowo, które poznałaś - największe słowo ze wszystkich - PATRZ. Bo wszystko, o czym musisz wiedzieć, tam gdzieś jest. Złota reguła i miłość. I podstawy higieny. Ekologia, polityka, sprawiedliwość i zdrowe życie.
Pomyśl, o ile lepszy byłby świat, gdyby wszyscy - na całym świecie - mieli ciasteczka i mleko o trzeciej każdego popołudnia. A potem poobiednią drzemkę pod kocykiem. Albo gdyby nasz rząd i wszystkie rządy na całym świecie stosowały się do zasad, by odkładać rzeczy tam, skąd je wzięły i sprzątać po sobie. Bo, niezależnie od tego, ile masz lat, wciąż jest prawdą to, że kiedy idziesz w świat, najlepiej wziąć się za ręce i trzymać się razem.
{Robert Fulghum All I ever really needed to know I learned in Kindergarden - tłum.: Liska}
plokin
17:41
0830 49dd 404
Reposted fromstroschek stroschek viawojtekj wojtekj
plokin
17:38
0830 49dd 404
Reposted fromstroschek stroschek viawojtekj wojtekj
plokin
20:25
Reposted fromBanani Banani viaRani Rani
plokin
20:15
1994 46ba 404
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaRani Rani
plokin
20:14
5366 2c46 404
Rooney Mara
Reposted fromjordana jordana viaRani Rani
plokin
20:12
6055 2b80 404
Reposted fromhagis hagis viaRani Rani
plokin
20:11
Reposted fromactionkeks actionkeks viaRani Rani
plokin
17:47
spłonę w piekle
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viaRani Rani
plokin
21:25
6473 ee8c 404
Reposted fromindigestible indigestible viamadreality madreality
plokin
21:21
5439 b8a4 404
Kraków
Reposted from21gramow 21gramow viamadreality madreality
plokin
19:40
4756 07da 404
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaRani Rani
plokin
19:25
0434 dd01 404
Reposted frompunisher punisher viawojtekj wojtekj
plokin
20:08
4881 5891 404
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawojtekj wojtekj
plokin
20:00
5595 50e5
Reposted fromsemtex semtex viajaskier jaskier
plokin
19:50
0655 1c2d 404
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRani Rani
plokin
19:45
7631 b429 404
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viapirania pirania
plokin
19:38
7970 f910 404
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamadreality madreality
13:23
3040 e0a0 404

obscureliteraryreference:

vurtual:

Hands up (by Georg Scharf)

This is a wizard battle and no one can convince me otherwise.

Reposted fromgingerblivet gingerblivet viaRani Rani
plokin
12:01
Reposted frompunisher punisher viaRani Rani
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl